Xây chùa tại Warszawa

Tin tức cập nhật

Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan                             Ngày dâng sớ: .........................         ...
(Từ ngày 02.đến 05.01.2013)Thượng tọa Thích Trí Chơn. Ảnh: Chùa Hoằng Pháp1. Ngày 02.01 (thứ tư): +19g15 tới sân bay Warszawa (từ Frankfurt).2. Ngày 03.01 (thứ năm):+09g gặp gỡ lãnh đạo Hội người VN yêu ĐP.+10g gặp gỡ Ban kiến thiết chùa.+15g 30 Pháp thoại giao lưu với các Phật tử và bà con...

Đóng góp công đức

  CẬP NHẬT CÔNG ĐỨC GIAI ĐOẠN II: XÂY DỰNG CHÙA        Ngày                   TÍN CHỦ    Złoty    USD EURO125.05.11 Quỹ công...
Cập nhật công đức đến 17.05.2011                      DANH SÁCH TIỀN ĐÃ THU ĐƯỢC           TT. Đến ngày    Tín chủ Złoty USD EURO    Złoty 1   Quỹ Công đức chùa Thiên Việt 50,000 Đăng kí 2   Nhà hàng Đông Đô- Praha- CH Sec...