SỚ CẦU AN

SỚ CẦU AN

Phiên bản để inGởi bằng emailPhiên bản PDF

Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan                             Ngày dâng sớ: .........................

                                                                             Số thứ tự:............ (Ban Tổ Chức Ghi)

 

Lễ Cầu An – ĐÀN DƯỢC SƯ đầu năm mới 

SỚ CẦU AN

Gia chủ: ............................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

STT

Quan hệ

Họ và tên

Pháp danh

Ghi chú

01

 

 

 

 

02

 

 

 

03

 

 

 

04

 

 

 

05

 

 

 

06

 

 

 

07

 

 

 

 

08

 

 

 

09

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

(nếu không đủ thì ghi thêm ở mặt sau)

Signature: 
queviet.pl
Ngày cập nhật Thứ sáu, 15/02/2013 - 20:09

Thêm bình luận